śpiewać


śpiewać
śpiewać I {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, śpiewaćam, śpiewaća, śpiewaćają, śpiewaćany {{/stl_8}}– zaśpiewać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wydawać ciąg harmonijnych, odpowiednio modulowanych dźwięków; wykonywać na głos jakąś melodię, utwór muzyczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Śpiewać piosenkę, arię. Zaśpiewać balladę, kołysankę. Śpiewać dziecku do snu. Śpiewać ładnie, fałszywie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o ptakach: wydawać melodyjne dźwięki, trele': {{/stl_7}}{{stl_10}}Słychać było, jak słowik śpiewa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}śpiewać II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zajmować się śpiewaniem, śpiewem; pracować jako śpiewak, piosenkarz; występować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Śpiewać trzydzieści lat. Śpiewać w operze, w kabarecie, w lokalu. Śpiewała już na wszystkich ważniejszych operowych scenach świata. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o ptakach: mieć zdolność wydawania melodyjnych dźwięków': {{/stl_7}}{{stl_10}}Słowik należy do ptaków śpiewających. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}śpiewać III {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa {{/stl_8}}– wyśpiewać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'przyznawać się do wszystkiego podczas śledztwa, zdradzając przy tym wspólników; sypać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zaczął w końcu śpiewać. Wyśpiewał wszystko o kradzieży samochodu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'bardzo dobrze, z łatwością, płynnie odpowiadać na zadawane pytania (na lekcji, na egzaminie itp.) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trzeba było go słyszeć – po prostu śpiewał! Pięknie wyśpiewał zadaną lekcję.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}cienko śpiewać; inaczej śpiewać [zaśpiewać] {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • śpiewać — ndk I, śpiewaćam, śpiewaćasz, śpiewaćają, śpiewaćaj, śpiewaćał, śpiewaćany 1. «wykonywać głosem jakąś melodię, jakiś utwór muzyczny» Śpiewać chórem, solo. Śpiewać na głosy, w duecie, w chórze. Śpiewać basem, sopranem. Śpiewać półgłosem, na cały… …   Słownik języka polskiego

  • śpiewać — Cienko śpiewać zob. cienko. Inaczej śpiewać zob. inaczej. Śpiewać baranim głosem zob. barani. Śpiewać chórem zob. chór 1. Śpiewać swoją (zwykłą) piosenkę zob. piosenka …   Słownik frazeologiczny

  • śpiewać [beczeć] baranim głosem — {{/stl 13}}{{stl 7}} płakać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Będziesz śpiewał baranim głosem, jak nie zabierzesz się do nauki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cienko śpiewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mieć kłopoty finansowe; być w trudnej sytuacji materialnej; cienko prząść : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nic ci nie pożyczy, bo sam cienko śpiewa. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inaczej śpiewać [zaśpiewać] — {{/stl 13}}{{stl 33}} zmienić ton lub treść wypowiedzi; spotulnieć :{{/stl 33}}{{stl 10}}Zmusić, przekonać kogoś, by inaczej śpiewał. Inaczej zaśpiewasz, jak wezwę ojca do szkoły! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cienko śpiewać — Przestać zachowywać się wyniośle i arogancko, zwłaszcza z powodu zmiany położenia; stracić pewność siebie Eng. To stop behaving in a superior, haughty, or self assured manner; to moderate one s behavior …   Słownik Polskiego slangu

  • inaczej śpiewać — Przestać zachowywać się wyniośle i arogancko, zwłaszcza z powodu zmiany położenia; stracić pewność siebie Eng. To stop behaving in a superior, haughty, or self assured manner; to moderate one s behavior …   Słownik Polskiego slangu

  • piosenka — Śpiewać swoją (zwykłą) piosenkę «mówić, powtarzać stale to samo» Stara, zwykła piosenka, (wciąż, ciągle) ta sama piosenka zob. śpiewka …   Słownik frazeologiczny

  • zwykły — Śpiewać swoją zwykłą piosenkę zob. piosenka. Zwykła śpiewka, piosenka zob. śpiewka. Zwykły zjadacz chleba zob. zjadacz …   Słownik frazeologiczny

  • cały — 1. Cała para (poszła, idzie) w gwizdek «cały wysiłek włożono w przygotowania lub reklamowanie czegoś, a nie wystarczyło go już na realizację»: Miejmy nadzieję, że cała para nie poszła w gwizdek i starczy jej tej pary na główną imprezę. Roz tel… …   Słownik frazeologiczny